Polská filologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat polonistiku?

Třetí nejvýznamnější obchodní partner ČR
Polsko je velká země s obrovským významem pro náš region, a to jak z kulturního, geopolitického, tak i hospodářského hlediska. Začněte studovat jazyk země, která je nám v mnoha ohledech blízkým partnerem.

Protože se uplatníte
Polština patří mezi jazyky, které se Češi učí „levou zadní“. Dobří překladatelé a tlumočníci z polštiny jsou přitom pro firmy a jejich obchodní partnery stále žádanější. V místní samosprávě a organizacích (nejen) v příhraničních regionech bývá znalost polštiny dokonce jednou z podmínek získání pracovní pozice. Nemluvě o turistickém ruchu.

Protože poznáte výjimečnou zemi
Polsko si díky své dlouhé a fascinující historii, bohaté kultuře a blízkým vztahům k naší zemi zcela jistě zasluhuje velkou pozornost. Budete mít možnost poznat krásy této země v rámci studijních pobytů a letních škol. Pravidelně také společně jezdíme na exkurze a poznávací výlety.

Protože získáte nové praktické zkušenosti
Naučíte se překládat a komunikovat v odborné polštině. Čeká vás i obchodní korespondence nebo tvorba filmových titulků a v navazujícím studiu také základy soudního překladu, průvodcovský výcvik nebo práce s překladovými CAT-nástroji. V profesionálních podmínkách se naučíte také tlumočit.

Co u nás můžete studovat?

 Polská filologie (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* – ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior – polská filologie minor)
*   maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci

 Polská filologie (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – samostatný studijní program

 Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – samostatný studijní program

 Polská filologie (forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* – ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior – polská filologie minor)
*   maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci

• Polská filologie se specializací na překlad (forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium) – samostatný studijní program

• Podrobné informace o jednotlivých oborech naleznete zde

Proč studovat u nás v Olomouci?

• U nás vás polsky opravdu naučíme. A to klidně od nuly. Po bakalářském studiu dosáhnete úrovně B2, po magisterském stupni dokonce úrovně C1.

• Praxi získáte již během studia. Spolupracujeme s firmami a úřady po celé ČR i v zahraničí.

• Pravidelně zveme naše úspěšné absolventy, aby se podělili o zkušenosti z praxe.

• Díky široké síti našich partnerských univerzit budete moci studovat v Polsku, ale také jinde na světě.

• Na plně hrazenou letní školu polského jazyka a kultury vás vyšleme už po prvním ročníku, budete-li chtít.

• Jsme moderní katedra. Naše sídlo prošlo kompletní rekonstrukcí a modernizací. K výuce využíváme moderní tlumočnickou a překladatelskou laboratoř.

• Zkušenosti vám budou předávat ti nejlepší z oboru od nás i ze zahraničí. Olomoucká polonistika je značkou, která otevírá dveře u nás i v Polsku.

• Dostanete šanci zapojit se do aktivit mnoha studentských spolků a sdružení.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší univerzitě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí. Budete studovat a žít v krásném prostředí barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostanete?

l

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

Ve společnostech s obchodními vztahy s polskými partnery.

• V tlumočnické či překladatelské profesi.

• Na pozicích ve státní správě.

• Na zahraničních zastupitelstvích, misích a v mezinárodních institucích.

• V neziskovém sektoru.

• V kulturních institucích či cestovních kancelářích.

• Ve školství a v nejrůznějších vzdělávacích institucích.

• V médiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích.

• Ve vědecké a akademické sféře.

Kam za hranice budete moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.
Hned po prvním ročníku budete moci jet na plně hrazenou letní školu polského jazyka a kultury.

Kdo vás bude učit?

Ivana Dobrotová

se odborně zabývá výzkumem současného polského jazyka, jazykovou kulturou a jazykem médií. Vede také praktickou výuku polského jazyka a může vám předat znalosti a zkušenosti z oblasti soudního tlumočení a překladu.

Jan Jeništa

se zabývá překladem a současnou polskou literaturou. Podělí se s vámi o bohaté zkušenosti v oblasti odborného, literárního a audiovizuálního překladu, tlumočení a práce v cestovním ruchu. Kromě toho se věnuje poválečné středoevropské kultuře a překládání mladé polské prózy.

Aleksandra Starzyńska

je lektorkou polského jazyka a díky ní budete v osvojování polštiny postupovat mílovými kroky kupředu. Kromě klasické gramatiky a konverzace vás naučí správně komunikovat v polštině, psát obchodní dopisy a správně vyslovovat „w Szczebrzeszynie chrąszcz brzmi w trzcinie“.

…a mnozí další.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz