Proč studovat polský jazyk?

 Protože studium polského jazyka má význam

 Polsko je velká země s  obrovským významem pro náš region, a to jak z kulturního, geopolitického, tak i hospodářského hlediska. Začněte studovat jazyk země, která je nám v mnoha ohledech blízkým partnerem.

 

 Protože se uplatníte

 Polština je stále jazykem, jehož znalost využijete. Dobří překladatelé a tlumočníci z polštiny jsou  pro firmy a jejich obchodní partnery stále žádanější.  V lokální samosprávě a organizacích je znalost polštiny dokonce jednou z podmínek získání pracovní pozice.

 

 Protože poznáte reálie výjimečné země

 Polsko si díky své dlouhé a fascinující historii, bohaté kultuře a blízkým vztahům k naší zemi zcela jistě zasluhuje velkou pozornost. Budete mít možnost poznat výjimečnost této země a získat poznatky o polské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění v Polsku.

 

Protože získáte nové praktické zkušenosti

Získáte poznatky a praktické zkušenosti z komunikace v polštině v odborné sféře a naučíte se překládat odborné i běžné texty s různou obtížností.

Proč právě u nás v Olomouci?

• Velmi úzce se orientujeme na potřeby pracovního trhu. Připravíme vás na práci v soukromém sektoru, státní správě či na poli mezinárodních organizací.

• Budou vás učit ti nejlepší odborníci od nás i ze zahraničí.

• Polsky vás opravdu naučíme. Po bakalářském studiu dosáhnete na úroveň B2, po magisterském stupni dokonce na úroveň C2.

• Díky široké síti našich partnerských univerzit můžete část studia strávit na stážích na polských univerzitách či v jiných zemích v Evropě.

• U nás získáte praxi již v průběhu studia. Zapojíme vás do řešení projektů přeshraniční česko-polské spolupráce, budete moci vyjet na praxi do spřátelených firem v Polsku či kdekoliv jinde v Evropě.

• Jsme moderní katedra. K výuce využíváme moderní tlumočnickou laboratoř
a překladatelskou techniku.

• Naučíme vás nejen mluvit a rozumět polsky, ale získáte také znalosti o polské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění v Polsku.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi, fakultě
s výjimečnou pověstí a bohatou tradicí. Budete studovat v srdci barokní Olomouce.

 

Co u nás můžete studovat?

• Obor Polská filologie, v bakalářském studijním programu, jednooborová varianta

• Obor Polská filologie, v bakalářském studijním programu, dvouoborová varianta

• Obor Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast, v bakalářském studijním programu, jednooborová varianta

 

• Obor Polská filologie, v magisterském studijním programu, dvouoborová varianta

• Obor Polština pro překladatele, v magisterském studijním programu, jednooborová varianta

• Podrobné informace  o jednotlivých oborech naleznete zde.

Co pro to musíte udělat?

Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Do konce února!

Potom vás pozveme na písemný test obecných studijních předpokladů.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

 

 

Kde se uplatníte?

• Ve společnostech s obchodními vztahy s polskými partnery.

• V tlumočnické či překladatelské profesi.

• Na pozicích ve státní správě.

• Na zahraničních zastupitelstvích, misích a mezinárodních institucích.

• V neziskovém sektoru .

• V kulturních institucích či cestovních kancelářích.

• Ve školství a v nejrůznějších vzdělávacích institucích.

• V médiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích.

• Ve vědecké a akademické sféře.

Kdo vás bude učit?
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.

odbornice na lexikologii, frazeologii. Věnuje se rovněž problematice slovanské jazykovědy, mezikulturní komunikace a lingvistické genderologie. Může se s vámi podělit o bohaté zkušenosti v oblasti organizace mezinárodní studentské vědecko-výzkumné spolupráce.

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

odborně se zabývá výzkumem současného polského jazyka, jazykovou kulturou a jazykem médií.  Vede také praktickou výuku  polského jazyka a může vám předat znalosti a zkušenosti z oblasti soudního tlumočení a překladu.

Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

zabývá se překladem a současnou polskou literaturou. Podělí se s vámi o bohaté zkušenosti v oblasti odborného, literárního a audiovizuálního překladu, tlumočení a práce v cestovním ruchu. Kromě toho se věnuje poválečné středoevropské kultuře a překládání mladé polské prózy.

A mnozí další...
Chcete studovat v zahraničí?

V rámci oboru vám umožníme vycestovat na studijní pobyty na naše partnerské univerzity v Polsku a Německu: